Celem projektu była realizacja strony internetowej dla Muzeum Wodociągów Miejskich i Kanalizacji w Bydgoszczy, która w pełni odpowiada na potrzeby dostępności i jest zgodna ze standardami WCAG 2.1, aby umożliwić łatwy dostęp do treści dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. Strona miała za zadanie nie tylko prezentować informacje o muzeum, jego historii, wystawach i działalności edukacyjnej, ale również promować świadomość dotyczącą znaczenia wodociągów i kanalizacji dla rozwoju miast i ochrony zdrowia publicznego.